Wat ziet men als fout bij uw Shorty Bull

Een ras standaard geeft  niet alleen aan wat goed is  aan uw hondje maar  ook  wat er niet  goed  is of  waar u in ieder geval op moet letten wanneer u besluit een Shorty Bull in  uw gezin op te nemen.

Voor het hoofd  en de neus geld  dat  een niet goed gepigmenteerde neus als fout wordt gezien. Ik zie het meer als niet wenselijk in plaats van een fout.  Verder  mogen  de ogen en neus niet  op 1 lijn staan ,  ook  dat wordt gezien als  fout en zal tot diskwalificatie leiden op shows.

Bij bulldog-achtige hondjes zie je dat deze veeelal een onderbijt hebben. Dit is wenselijk  zolang  de hoektanden  maar binnen de  lippen  blijven  bij  een   gesloten bek. De onderste  snijtanden mogen wel zichtbaar zijn.

Als fout word  een rechte onderkaak gezien. Ook een Wry Jaw is  aangemerkt als fout. Ook een Wry jaw is een diskwalificatie fout net als een overbijt  aan de bovenkaak.

 

 

 

Ogen:
De ogen mogen alle kleuren hebben echter bruin heeft sterk de voorkeur.
Verder moetenn de ogenn ver uit elkaar staan en amandelvormig zijn.
Ronde ogen is niet een voorkeur.

Uitpuilende ogen worden aangemerkt als een fout
hang ogen of schele ogen worden ook gezien als een fout

Voor de oren geld
Gecoupeerd heeft een sterker voorkeur. Voor mij persoonlijk ligt dat echt heel anders
Bij natuurlijke orendracht mogen ze roze oor of half prick oren hebben.

Staande full prick oren zijn een diskwalificatie en ook hang oren (full drop) worden gezien als een fout.

Kijken naar het lichaam van uw Shortybull dit moet kort en compact zijn en moet in verhouding zijn met de hoogte.
Een te lang of te kort lichaam in verhouding tot de hoogte wordt gezien als fout

Zoals bij alle bulldog-achtigen moeten de schouders breed en goed gehoekt zijn met een voor keur voor een stand van 45 graden.

Dee voorbenen moeten recht en goed geboned zijn met een mooie kattenvoet
Als fouten worden gezien platvoeten, zwakke polsen, uitgedraaide ellebogen en zogenaamde hazenteen.

De achterhand moet goed gespierd zijn met goede definitie van de spieren. Verder moeten de achterbenen goed gehoekt zijn. Ook de knieen moet gespierd zijn en het knie gewricht moet goed gehoekt zijn. De voet moet een mooie kattenvoet zijn.

Als fouten worden aangemerkt te steile achterbenen, koehakkige voeten, hazenteen en platvoeten

De Staart moet kort of geschroefd zijn, een lange staart of halve staart word aangemerkt als fout

Dan de kleur, in principe zijn alle kleuren toegestaan behalve
Black and tan, Merle, Tri color, Blauw en Chocolate. Al deze kleuren zijn diskwalificatie fouten.

De shorty bull moet de algmene indruk wekken dat hij zelfbewust is en dapper en dat zijn afmeting daar niets aan af doet.
Het temperament is vriendelijk, vrij en onbevangen.
Wat als fout word gezien is agressie naar de mens.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.